yahudilerin ibadet yerleri

Yahudiler ve hristiyanların ibadet yerleri farklıdır. Türkler de Cami oluyor , yahudiler de sinagog , hristiyanlar da ise Klise olmakta.

yahudilerin ibadet yerleri nerelerdir

Kişisel web sitesi