Iyot Elementi

İyot elementinin simgesi I’dır ve atom numarası ise 53. İyot elementinin kaşifi arkadaşlar Bernard Courtois’dir. Erime noktaları 113,7 °C ve atom kütleleri ise 126,90447 u

iyot elementi elektron dizilimi

Kişisel web sitesi