Başkalaşım Kayaçları

Bugün başkalaşım kayaçlarının resimlerine ve türlerine bakacağız. İlk olarak türlerine bir göz atalım. Sonra resimlerine bakacağız.

Mikaşist, Arduvaz, Amfibolit, Gnays, Mermer, Kuvarsit gibi türleri bulunur.

Başkalaşım Kayaçları ile ilgili bilgiler

Kişisel web sitesi